beauty of world

beauty of world

زندگینامه امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام)
نویسنده : مصطفی حیدری - ساعت ٦:٤٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
 

زندگینامه امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام):

 منبع:http://aemmeh12.blogfa.com

مقدمه:

امام علی ‌بن موسی‌الرضا (علیه السلام) هشتمین امام شیعیان از سلاله پاک رسول خدا و هشتمین جانشین پیامبر مکرم اسلام می‌باشند.

ایشان در سن 35 سالگی عهده‌دار مسئولیت امامت و رهبری شیعیان گردیدند و حیات ایشان مقارن بود با خلافت خلفای عباسی که سختی‌ها و رنج بسیاری را بر امام رواداشتند و سر انجام مأمون عباسی ایشان را در سن 55 سالگی به شهادت رساند. در این نوشته به طور خلاصه، بعضی از ابعاد زندگانی آن حضرت را بررسی می‌نماییم.

 نام، لقب و کنیه امام:

نام مبارک ایشان علی و کنیه آن حضرت ابوالحسن و مشهورترین لقب ایشان "رضا" به معنای "خشنودی" می‌باشد. امام محمد تقی (علیه السلام) امام نهم و فرزند ایشان سبب نامیده شدن آن حضرت به این لقب را اینگونه نقل می‌فرمایند: "خداوند او را رضا لقب نهاد زیرا خداوند در آسمان و رسول خدا و ائمه اطهار در زمین از او خشنود بوده‌اند و ایشان را برای امامت پسندیده‌اند و همینطور (به خاطر خلق و خوی نیکوی امام) هم دوستان و نزدیکان و هم دشمنان از ایشان راضی و خشنود بود‌ند."

یکی از القاب مشهور حضرت "عالم آل محمد" است. این لقب نشانگر ظهور علم و دانش ایشان می‌باشد. جلسات مناظره متعددی که امام با دانشمندان بزرگ عصر خویش، بویژه علمای ادیان مختلف انجام داد و در همه آنها با سربلندی تمام بیرون آمد دلیل کوچکی بر این سخن است، که قسمتی از این مناظرات در بخش "جنبه علمی امام" آمده است. این توانایی و برتری امام، در تسلط بر علوم یکی از دلایل امامت ایشان می‌باشد و با تأمل در سخنان امام در این مناظرات، کاملاً این مطلب روشن می‌گردد که این علوم جز از یک منبع وابسته به الهام و وحی نمی‌تواند سرچشمه گرفته باشد.


 
 
معجزات علمی قرآن
نویسنده : مصطفی حیدری - ساعت ٦:٠٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
 

معجزات علمی قرآن:

منبع:http://torfe1377.blogfa.com/اول ـ وحدت هستی
جدیدترین نظریهء علمی ثابت کرده است که زمین جزئی از منظومهء شمسی بوده و به مرور زمان از آن جدا شده، به سردی گرایده و قابلیت زندگی را پیدا کرده است. برای صحت این نظریه به وجود آتش فشان ها در بطن زمین و زمین لرزه ها در اثر این آتش فشان ها اشاره میکنند.
این نظریهء علمی جدید آنچه را که در قرآن بدان اشاره شده است تأیید میکند:


 


أولم یرالّذین کفروا أنّ السّموات ولأرض کانتا رتقاً ففتقناهما و جعلنا من الماء کلّ شیءٍ حی، أفلا تؤمنون.( آیا ندیدند کسانیکه کافر شدند، هر آیینه بود آسمانها و زمین خشک و بهم چسپیده، ما گشادیم آنرا و زنده گردانیدیم از آب همه چیز را. آیا ایمان نمی آورند؟) استاد طباره میگوید: این یکی از معجزات علمی قرآن است که علمی جدید آنرا تأیید میکند. علم ثابت کرده است که این هستی یک کتلهء متصل با هم بوده و به مرور زمان تقسیم شده است. منظومهء شمسی ما در نتیجهء همین انقسامات بمیان آمده است. هر چه بخش دوم از آیت ( و جعلنا من الماء کلّ شیءٍ حی...) این آشکارترین اشاره به تأیید حقیقت علمی است که دانشمندان راز آنرا کشف کرده اند. بیشترین کاووشهای کیمیاوی به آب ضرورت دارد و آب عنصر اساسی ادامهء زندگی در هستی و نباتات است. 1ـ رتق بمعنای با هم متصل و یکجا. 2ـ فتق جدایی میان دو چیز.
دیگر اینکه؛ این آیت نشان میدهد که خالق و ایجادگر این هستی آنرا بگونه ای ساخته است که برای مخلوقاتش قابل زندگی باشد. اگر درجهء حرارت بحد زیاد پایان باشد درجهء آکسیجن در آن بسیاز زیادی است، وقتی آب جامد میشود حرارت زیادی از آن بیرون رانده میشود و زیر آبرا برای زندگی حیوانات آبی مساعد میسازد. و عجیبترین حکمت قرآنی اینست که، با کلمات بسیار ارزشمندی راز زندگی را بیان میدارد.
از ابن عباس(رض) روایت شده است که، در تفسیر این آیت فرموده اند: آسمان بهم چسپیده بود و باران نمی بارید، زمین خشک بود و گیاه نمیرویید، وقتی در زمین مخلوقات پیدا کرده شد آسمان با باران کشوده شد و زمین هم گشوده شد و از آن گیاهان رویید. تفسیر ابن کثیر ج3 ص187
من بدین نظر هستم که؛ این یک تفسیر خوبی است و ازباب استعاره مفسرین پیشین بدین نظر اند، ولی این مانع این نیست که در قرآن نکات علمی وجود داشته باشد که در گذشته مفسرین بدان آگاهی نداشتند و علم امروزی آنرا کشف کرده است و آیات قرآنی احتمال چندین توجیه را دارند. اینجا هیچ مانع از فهم اسرار قرآن وجود ندارد و میشود که متأخرین چیزهای را بدانند که متقدمین نداسته بودند. خداوند(ج) فرموده است: سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی أنفسهم حتی یتبیّن لهم أنّه الحق. ( بزودی مینمایم ما برایشان نشانه های قدرت خود را در کناره جهان ( طبیعت) و در ذات خودشان، تا برایشان ثابت گردد که این قرآن حق است)
شاید این از نشانه های اعجاز باشد که خداوند(ج) در قرن بیستم توسط انسان آنرا کشف کرده است.


 


دوم ـ پیدایش هستی:
دانشمند فضایی( جینز) میگوید: اولین مادهء هستی بشکل گازهای بوده اند که در فضا طور منظم وجود داشتند و مجموعهء کهکهشانها از کثافت وتجمع این گاز های پدید آمده اند.
دانشمند دیگری بنام ( جامو) میگوید: هستی در وهلهء اول پیدایشش پر از گازهای بوده که طور منظم در فضا توزیع شده بودند و از آنجا عملیهء تکوین آغاز یافته است.
این نظریه ای است که قرآنکریم آنرا تأیید میکند. اگر نص قرآنی در رابطه موجود نمیبود شاید اکثر ما این فرضیهء علمی را نادرست میپنداشتیم و یا به آن بدیدهء شک مینگریستیم. : ثمّ استوی إلی السّماء و هی دخانٌ، فقال لها و للأرض إتیا طوعاً أو کرهاً، قالتا أتینا طائعین.( بعد از آن بسوی آسمان شد که از دود بود، و گفت برای آن و زمین بیایید بفرمان من خواسته یا نخواسته، گفتند: آمدیم خواسته و فرمانبردار)
درین آیت کریمه قرآن مصدر پیدایش و خلقت این هستی را دود( دخان) معرفی کرده است. دود چیزی است که عربها از اشیاء ملموس آنرا درک میکردند که در حقیقت همان گاز است. آیا چهارده قرن قبل در مقدور یک شخص که خواندن و نگاشتن نمیدانست بود که این کشف علمی قرن بیستم را بداند، آنهم در زمانیکه مردم از هستی و اسرار آن چیزی نمیدانستند؟!


 


 
 
پرورش عضلات بدون استفاده از وزنه
نویسنده : مصطفی حیدری - ساعت ٥:٥٤ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
 

پرورش عضلات بدون استفاده از وزنه:

منبع:http://www.aryapdf.comزمانی که از پرورش اندام و تقویت ماهیچه ها سخن به میان می آید، معمولاً اولین چیزیکه به ذهن می رسد، دمبل و هالتر می باشد، اما حقیقت اینجاست که بدوناستفاده از وزنه نیز می توان عضله آورد. چیزی که مهم است این است که فردبداند برای عضله آوردن باید ماهیچه های آن قسمتی که قصد دارد پرورش دهد راتحریک و بر روی آنها کار کند. حال این کار را هم با استفاده از وزنه و همبدون استفاده از آن می توان انجام داد. تنها تفاوتی که وجود دارد این استکه شما با استفاده از وزنه خیلی سریع تر میتوانید این کار را انجام دهید ودر یک بازه زمانی محدود می توانید به تدریج میزان وزنه ها را افزایش دادهو حجم دلخواه ماهیچه ای را که در نظر دارید در نقاط مختلف بدن خود ایجادنمایید. اما زمانیکه بخواهید بدون کمک گرفتن از وزنه این کار را انجامدهید، باید بدانید که پروسه کاری قدری کند تر شکل گرفته و دیرتر به نتیجهدلخواه دست پیدا میکنید.
ما قصد داریم تا در این مقاله شما را باشیوه های پرورش اندام بدون بهره گیری از وزنه آشنا کنیم. و اما چگونه میتوانید این کار را انجام دهید؟ در حقیقت راههای بسیار زیادی وجود دارد کهشما می توانید با توجه به آن، این کار را انجام دهید. برنامه هایی وجوددارند که با استفاده از آنها می توانید گروهای اصلی عضلات خود را بدوننیاز به هر گونه وزنه ای پرورش دهید. واقعاً خیره کننده است که بتوانیدبدون بلند کردن کیلو کیلو آهن اندام خود را به شکل دلخواه در آورید.
زمانیکه در مورد نرمش های ساده با شما صحبت می کنیم، منظور ما این است که درک طرزانجام دادن آنها راحت است نه اینکه نرمش به خودی خود ساده باشد. البته ایننوع نرمش ها، نرمش های مرکب هستند بدین معنا که در آن واحد چندین گروه ازماهیچه به کار گرفته می شوند و با استفاده از چند تمرین می توانید کلیهعضلات بدن خود را به کار بگیرید.
ماهیچه مهم بدن را می توان به چند بخش تقسیم کرد: ماهیچه های سینه، دو سر و سه سر، جلو بازو، شانه، کول، شکم، ران، ساق.
واین هم برنامه ای برای تمام عضلات بدن که می توانید بدون استفاده از وزنهبه راحتی آنها را انجام دهید. تعداد دفعات تکرار و ست ها برای همه افرایکسان نیستند. شما باید بنا بر توانایی ها فردی و نتایجی که از تمریناتخود می خواهید داشته باشید، تعداد دفعات تکرار آنرا افزایش دهید. اگر شماجزء افراد تازه وارد هستید بهتر است از یک متخصص در زمینه تعداد ست ها کمبگیرید.
سینه

1-شنا با شیب

این نرمش عموماً بر رویقسمت بالایی سینه کار می کند و در وهله دوم عضلات شانه به ویژه قسمت هایمیانی و جلویی و نهایتاً عضلات سه سر تقویت می شوند.
پاهای خود رابر روی یک صندلی ثابت بگذارید و دستهایتان را بر روی زمین قرار دهید، بهطوریکه بدنتان شیبی به سمت پایین داشته باشد. هر چقدر صندلی بلند تر باشدو پاهایتان بالاتر قرار بگیرند بر شدت نرمش افزوده شده و حرکت سخت ترخواهد شد. در این حرکت می بایست سینه خود را پایین بیاورید تا تقریباً بهزمین نزدیک شود، سپس آنرا بالا بیاورید و در مکان اولیه قرار دهید. درتمام طول حرکت کلیه قسمت های بدن باید صاف نگه داشته شوند. زمانیکه بدنخود را پایین می آورید، نفس خود را بیرون بدهید و هنگامیکه بالا می آییدهوا را به داخل فرو ببرید. این حرکت را برای 3 ست 10 تایی تکرار کنید.
2- شنا میان دو صندلی

این تمرین بیشتر بر روی قسمت میانی و خارجی سینه کار میکند. در وهله بعد برروی ماهیچه های شانه در قسمت میانی و سه سر اثر گذار می باشند.
پاهای خود را بر روی یک صندلی محکم قرار دهید. یکی از دستان خود را بر روی یکیاز صندلی ها قرار داده و دست دیگر را نیز بر روی صندلی دیگر قرار دهید.این دو صندلی می توانند به فاصله نزدیک به 60 سانتی متر از یکدیگر قراربگیرند. صندلی دیگر که پاهایتان را بر روی آن گذاشته اید، باید در فاصلهما بین دو صندلی که دست هایتان را بر روی آن قرار داده اید، جای گیرد. درهر شرایط میزان فاصله هر یک از صندلی ها بستگی به قد شخص دارد. به هر حالتمام قسمت های بدن شما باید بالای زمین و بر روی سه صندلی قرار بگیرد. سپسسینه خود را پایین بیاورید تا از میان دو صندلی که دست هایتان بر روی آنقرار گرفته پایین بیاید. این تکنیک به شما کمک می کند تا بتوانید کششمناسب تری را به قسمت های خارجی بدنتان وارد کنید. این حرکت را در 3 ست 10تایی تکرار کنید.


 


 
 
Islam Is The Religion Of Peace
نویسنده : مصطفی حیدری - ساعت ٥:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٦ بهمن ۱۳٩٠
 

Islam Is The Religion Of Peace:

source:http://religionofpeace.com/

 

Purpose of Islam

The purpose of Islam is to save humankind from the anguish of this world and the world to come. Therefore the Prophet's mission was to establish justice and peace on earth and to offer guidance for salvation in the Hereafter. For all of this his method was nonviolence, because he was created rahmatan lil-`alamin as a Mercy to the Worlds.

His love for humankind historically proves the truth of his way. At the beginning of his prophethood he went to Taif to call the people towards Allah, and people threw stones at him mercilessly and hurt him severely. The angels came to him and sought his order to punish the people of Taif, but the Mercy to the Worlds refused them, and prayed to Allah for the good of those who hurt him.

Mankind is one single nation

The Prophet taught the people to love Allah and to love human beings. He taught them to love even their oppressors. It is known from the hadith that the Prophet used to pray for the good of his Ummah with tears, every day after each of the five obligatory prayers. Even at the time of his death the Prophet wept for his Ummah. And according to Islam all human beings from his time to the last day of the world are the Ummah of Hadrat Muhammad.salli Allahu `alayhi wa sallam The Qur'an declares (2:213): "Mankind is one single nation." The Holy Prophet's life was a symbol of love and nonviolence. He was the first among all to protect others' rights.

The example of the companions

The Sahabah (Companions of the Prophet) learned this divine spirit from the life of the Prophet, and this spirit was not merely a sentiment to them. Rather it was so active that the Sahabah, under the holy guidance of the Prophet, established a historically unprecedented society of justice and peace. The Sahabah followed the teachings of the Prophet in every aspect of their lives. Therefore the lives of the Sahabah are demonstrations, in different spheres, of real Islamic ways. For the Sahabah, nonviolence was the predominant quality of character, as it was ordered by Allah.subhanahu wa ta`ala To safeguard others' rights was for them a sacred duty.

 

 The honorable Companions of the Holy Prophet have given us a classic lesson on nonviolence in their attitudes toward the pagan Arabians. It is known to all that the people of Arabia inflicted sufferings upon the first generation who embraced Islam. At the beginning of Hadrat Muhammad'ssalli Allahu `alayhi wa sallam prophethood, his life and that of his adherents was threatened. They were mocked, assaulted, insulted, and beaten mercilessly. Some Muslims were put into chains and cast into prison. Some were boycotted and shut out of trade, business, and social intercourse. They could not even buy the food they needed. They could not perform their religious duties. The persecution was even further intensified against the believing slaves, women, and children after the Hijrah.

 


 
 
← صفحه بعد
 كدهای جاوا وبلاگ
كدهای جاوا وبلاگ
bahar22

انواع کد های جدید جاوا تغییر شکل موس